Technik aranżacji wnętrz

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Technik aranżacji wnętrz opracowuje i realizuje projekty wnętrz oraz organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe we wnętrzach.

Czym zajmuje się technik aranżacji wnętrz?

 • Planuje aranżację wnętrz
 • Wykonuje wizualizacje i aranżacje wnętrz
 • Aranżuje i dekoruje wnętrza
 • Planuje i dobiera urządzenia sterowania oświetleniem i osłonami okiennymi,
 • Sporządza kosztorysy aranżacji
 • Organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe we wnętrzach,
 • Modernizuje wnętrza historyczne w tym zabytkowe,
 • Stosuje technologie i materiały budowlane w aranżacji wnętrz.

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w biurach projektowych, firmach specjalizujących się w produkcji i sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz oraz sklepach przygotowujących elementy wyposażenia według indywidualnych projektów.
 • Zatrudnić się możesz także w pracowniach scenograficznych i wystawienniczych, pracowniach graficznych oraz agencjach reklamowych.
 • Możesz pracować za granicą.
 • Możesz prowadzić własną firmę tworzącą aranżacje wnętrz.

Warunki pracy

 • Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle w systemie jednozmianowym, w 8-godzinnym wymiarze czasu pracy. Ze względu na miejsce świadczenia usług oraz zakres obowiązków godziny pracy mogą ulec zmianie
 • Roboty będziesz wykonywać w większości wypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.
 • Będziesz pracować najczęściej w pozycji siedzącej, a podczas działalności w terenie (na budowie, w sklepach) w pozycji stojącej.
 • Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.

Kontakt z innymi

 • W zależności od miejsca zatrudnienia będziesz pracować samodzielnie lub w zespole.
 • Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru.
 • Będziesz wykonywać powtarzające się czynności, które jednak czasem będą wymagały od Ciebie kreatywności.
 • Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.
 • Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
 • Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!