Technik gazownictwa

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

 • fizyka

Krótki opis zawodu

Technik gazownictwa prowadzi prace związane z budową, modernizacją oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych. Przeprowadza remonty sieci i instalacji gazowych, lokalizuje i usuwa awarie.

Czym zajmuje się technik gazownictwa?

 • Organizuje roboty związane z budową i eksploatacją sieci gazowych
 • Organizuje roboty związane z budową sieci gazowych
 • Organizuje roboty związane z eksploatacją sieci gazowych
 • Organizuje roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
 • Organizuje roboty związane z montażem instalacji gazowych
 • Organizuje roboty związane z eksploatacją instalacji gazowych

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających paliwa gazowe, w przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych, w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych, jednostkach nadzoru budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych, w zakładach rzemieślniczych, w biurach projektowych.
 • Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować zazwyczaj w systemie jednozmianowym. Tylko w pogotowiu gazowym praca będzie trzyzmianowa i konieczna w dni wolne od pracy.
 • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych w biurze, oraz w miejscach wykonywania prac instalacyjnych, mieszkaniach prywatnych, na budowach oraz na zewnątrz. Pracując poza budynkami będziesz narażony na działanie czynników atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu, wiatru.
 • Będziesz pracować w pozycji stojącej lub pochylonej.
 • Praca wymagać będzie podnoszenia i przenoszenia kilkukilogramowych ciężarów.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować z ludźmi, a intensywność kontaktów będzie zależeć od rodzaju firmy i zajmowanego stanowiska.
 • Możesz reprezentować firmę na zewnątrz, wobec klientów.
 • Powinieneś cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi i współdziałania z nimi.
 • Przydatna będzie w pracy odporność na stres związany z kontaktami ze zdenerwowanymi klientami oraz występowaniem awarii.
 • Będziesz wykonywać zróżnicowaną pracę.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!