Technik renowacji elementów architektury

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • historia

Przedmioty rozszerzone

 • historia sztuki

Krótki opis zawodu

Technik  renowacji elementów architektury wykonuje i montuje detale sztukatorskie, wykonuje prace renowatorskie detali sztukatorskich, przeprowadza renowację i zabezpiecza detale architektoniczne i rzeźby.

Czym zajmuje się technik renowacji elementów architektury?

 • Wykonuje i przeprowadza renowację detali architektonicznych
 • Wykonuje oraz prowadzi renowację sztukatorskich elementów architektury
 • Wykonuje oraz prowadzi renowację kamieniarskich elementów architektury
 • Prowadzi prace renowatorskie elementów architektury
 • Organizuje i wykonuje renowację tynków
 • Organizuje i wykonuje renowację powłok malarskich
 • Organizuje i wykonuje renowację murów nieotynkowanych
 • Organizuje i wykonuje renowację okładzin ceramicznych i kamiennych

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w pracowniach konserwatorskich, zakładach rzemieślniczych i zakładach specjalizujących się w pracach o charakterze renowacyjno-konserwatorskim obiektów zabytkowych.
 • Możesz prowadzić działalność gospodarczą.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować 8–9 godzin dziennie.
 • Będziesz pracować na rusztowaniach na różnych wysokościach, na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych lub w zamkniętych pomieszczeniach.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole.
 • Będziesz organizować pracę podległego zespołu.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.
 • Dodatkowym atutem będą umiejętności plastyczne i rzeźbiarskie.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!