Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

 • matematyka

Krótki opis zawodu

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wykonuje zadania związane z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Czym zajmuje się technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej?

 • Organizuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Monitoruje i nadzoruje systemy energetyki odnawialnej
 • Konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej, w elektrowniach, w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, biurach projektów.
 • Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować w systemie jednozmianowym.
 • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach wykonywania prac związanych z budową i eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pracując poza budynkami, będziesz narażony na działanie czynników atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu, wiatru.
 • Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.
 • Praca może wymagać gotowości do częstych podróży służbowych.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować w zespole.
 • Będziesz wykonywać zróżnicowaną pracę

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik energetyk.
 • Będziesz mógł specjalizować się w energetyce wodnej, wiatrowej, geotermalnej i wodorowej.
 • Warto rozwijać swoje zainteresowania związane z ekologią.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!