20 listopada – DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada- DZIEŃ PRAW DZIECKA

 Tradycja Dnia Dziecka 1 czerwca, ma ponad 50 lat. Obchodzony głównie w byłych krajach socjalistycznych, dziś znany jest już tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich. Reszta świata świętuje Dzień Praw Dziecka 20 listopada.

Konkurencyjne święto zaproponowała w 1954 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych. W rezolucji 838 (IX) Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło wszystkim państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, aby wykorzystać te obchody do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

ONZ świętuje własny Dzień Dziecka 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (w 1989 r.). W tym dniu w wielu krajach obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Dziecka – pan Marek Michalak, w piśmie z dnia 14 XI 2012r., zwraca się z prośbą, o podjęcie inicjatywy promującej 20 listopada jako Dzień Praw Dziecka – co też ja czynię w naszej szkole.

20 listopada 2012 RPD Marek Michalak również zainauguruje ogólnopolską kampanię– „nie ma dzieci– są ludzie”, która ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa i przypomnienie mu, że dziecko to pełnoprawny obywatel i należy mu się poszanowanie. Kampania jest połączona z obchodami Roku Janusza Korczaka.

 RPU
Małgorzata Grodzka