30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13.XII.1981


rocznica1   W dniu 13 grudnia 2011r. w ZSP Nr4 odbył się apel poświęcony wydarzeniom związanym z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce w 1981r. W apelu uczestniczyły wszystkie klasy ZSP Nr4. W prezentacji audiowizualnej przedstawiono przebieg wydarzeń stanu wojennego ze szczególnym podkreśleniem postawy społeczeństwa, a także konsekwencjami tych wydarzeń dla dalszych losów Polski. 

rocznica2 rocznica3