77. rocznica wysiedleń na Zamojszczyźnie – ŻycieZamościa.pl

Kolejne relację z obchodów 77. rocznica wysiedleń na Zamojszczyźnie znajdziemy na stronie internetowej ŻycieZamościa.pl.