egz zawod4

Egzamin zawodowy 2013

Egzamin zawodowy 2013

   egz zawod4W dniu 17 czerwca 2013 r. rozpoczął się w naszej szkole egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Tego dnia odbył się etap pisemny dla absolwentów wszystkich klas technikum i szkół zawodowych. W kolejnych dniach odbył się etap praktyczny dla absolwentów technikum w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik informatyk, technik usług fryzjerskich i technik technologii żywności.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przystąpią do egzaminu w etapie praktycznym w dniach 1 lipca – 9 sierpnia.
Życzymy zdającym powodzenia.