Filmy popularno-naukowe (fabularyzowane) o wysiedleniach i pacyfikacji Zamojszczyzny przygotowane przez Ośrodek TVP w Lublinie

Zapraszamy na kolejne spotkanie, czyli do obejrzenia filmów popularno-naukowych (fabularyzowanych) o wysiedleniach i pacyfikacji Zamojszczyzny przygotowanych przez Ośrodek TVP w Lublinie:
„W nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku w kierunku wiosek śpiących w kotlinie skierbieszowskiej ruszyły niemieckie kolumny żandarmerii. Rozpoczęła się realizacja niemieckiego Generalplan Ost – Wielkiego Planu Wschód, zakładającego przesiedlenie kilkudziesięciu milionów mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej na teren za Kaukazem i za Uralem …”.

Powstanie Zamojskie cz. 1 Wielki Plan:

Powstanie Zamojskie cz. 2 Nie dali ziemi:

„Kryptonim “Wilkołak” otrzymały bitwy partyzanckie stoczone z Niemcami w latach 1942-1944. Autorzy programu idą śladem zbrodni, których Niemcy dopuścili się na Zamojszczyźnie, rozdrażnieni niepowodzeniami planów przesiedleńczych. Rok 1943 przynosi pacyfikację całych gmin, zagładę wiosek. Dodatkowym elementem jest użycie przeciw Polakom ukraińskiej policji pomocniczej i ciche przyzwolenie na sąsiedzką zbrodnię …”.

Powstanie Zamojskie cz. 3 Kryptonim „Wilkołak”: