Jarmark Hetmański

Jarmark Hetmański

   
4W dniach 8 – 9 czerwca odbył się na Rynku Starego Miasta coroczny Jarmark Hetmański, w trakcie którego również nasza szkoła zaprezentowała swoje stoisko. Przez dwa dni uczniowie z klasy 1 LO i 2 ALP dzielnie promowali szkołę. Nad całością czuwali nauczyciele. Fotoreportaż do wglądu w galerii (stały fotograf M. Grodzka, asystent E. Kostrubiec).