Pamięci ofiar wojny

W dniu 2 listopada uczniowie naszej szkoły zapalili symboliczny znicz w miejscach pamięci ofiar wojny. Podczas wyjścia poznali historię Dzieci Zamojszczyzny oraz Polaków, którzy zginęli w obronie kraju i na zamojskiej Rotundzie.