Rocznica wybuchu II wojny światowej

         Rocznica wybuchu II wojny światowej

   
p90100751 września w godzinach wieczornych na zamojskiej Rotundzie, odbyły się uroczystości upamiętniające 75 rocznicę zbrojnej agresji hitlerowskich Niemiec na ziemie polskie.

  Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, a rozpoczął je przemówieniem okolicznościowym Prezydent miasta Zamość Marcin Zamoyski, następnie odczytano Apel Poległych a na zakończenie delegacje złożyły wiązanki przy pamiątkowej tablicy. Z naszej szkoły udział wzięli: dyrekcja, grono pedagogiczne oraz poczet sztandarowy. Opiekun pocztu- Piotr SZALA.