dsc05991

Światowy Dzień Rzucania Palenia

     Światowy Dzień Rzucania Palenia

    dsc05991Dnia 21 listopada, w związku z obchodami “Światowego Dnia Rzucania Palenia”, odbyła się w świetlicy szkolnej prelekcja oraz prezentacja multimedialna dotycząca szkodliwości palenia papierosów. Prelekcję przeprowadziła Anna Markiewicz – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu. W prezentacji uczestniczyło 102 uczniów z klas III TU, I M, II LO i III ALP.

W gabinecie profilaktyki dokonano pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu i mierzono ciśnienie tętnicze. Pomiar tlenku węgla wykonała Pani Bożena Jurkiewicz z Powiatowej Stacjii Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu, a ciśnienie mierzyła pielęgniarka szkolna Pani Maria Pietruszka. Uczniom rozdano ulotki o tematyce antynikotynowej. Koordynatorem akcji była przewodnicząca Zespołu Wychowawców Lidia Sternik.