Święto Patrona Szkoły

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem zebrani przeszli się do naszej szkoły, gdzie odbyła się szkolna część uroczystości, w tym między innymi ślubowanie klas pierwszych. Uczestnicy wysłuchali także przejmującej opowieści o losach Dzieci Zamojszczyzny wygłoszonej przez Panią dr Beatę Kozaczyńską, która została na wstępie uroczyście odznaczona medalem “Zasłużony dla Zamościa”.

Gościem honorowym uroczystości była Pani Wiesława Ochniowska – jedna z Dzieci Zamojszczyzny.

Obchody zwieńczyła część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły.

W trakcie trwania imprezy zebrani mogli obejrzeć wystawę autorstwa Beaty Kozaczyńskiej, pt. “Dzieci Zamojszczyzny – historie prawdziwe”.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miejskich, powiatowych, oświatowych, kombatanci, młodzież i mieszkańcy Zamojszczyzny.