Święto Szkoły

W poniedziałek 27 listopada 2017 roku obchodziliśmy Święto Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Dodatkowo tego dnia przypadła 75 rocznica Wysiedleń na Zamojszczyźnie.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej w naszej szkole. Następnie odbyła się uroczysta msza św. w kościele p.w Michała Archanioła, a później obchody przeniosły się pod Pomnik Ofiar Faszyzmu w Zamościu.

O tragicznych czasach okupacji opowiadał Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień Obozów i Obozów Koncentracyjnych Okręg Zamość Pan Julian Grudzień. Następnie Pan Andrzej Dera Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od prezydenta RP. Kolejnym punktem obchodów był Apel Poległych i składanie wieńców.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem wszyscy wrócili do naszej szkoły, gdzie odbyło się ślubowanie klas pierwszych i przekazanie im sztandaru szkoły. Uczestnicy wysłuchali także przejmującej opowieści o losach Dzieci Zamojszczyzny. Zwieńczeniem obchodów była część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miejskich, powiatowych, oświatowych, kombatanci, młodzież i mieszkańcy Zamojszczyzny.