Święto Szkoły

Wszystkich członków naszej szkolnej i pozaszkolnej społeczności zapraszamy na Święto Szkoły (18 rocznicy nadania szkole imienia Dzieci Zamojszczyzny) połączone z obchodami 76 rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie. Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 9:00 27 listopada 2018 roku.