Święto Szkoły

27.11.2015r. odbędą się w naszej szkole uroczytości Święta Szkoły.

Będzie to 15 rocznica nadania szkole imienia oraz 73 rocznica pacyfikacji Zamojszczyzny. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10 00 mszą świętą w kościele pw. Św. Michała Archanioła, następnie nastąpi ceremoniał wojskowy oraz złożenie wieńców i kwiatów przy pomniku Ofiar Faszyzmu, a następnie zapraszamy na uroczystości w szkole.