Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W dniu 7 listopada 2017 r. w “Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. 
W roku szkolnym 2017/2018 dyplomy z rąk prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało    237    uczniów  z  całego  województwa  lubelskiego ze szkół ponadgimnazjalnych.
Wśród  tych  uczniów  znalazła  się  nasza  uczennica  – stypendystka Justyna Tokarczyk z klasy 3TG. Gratulujemy Justynie sukcesu!