XVIII Dzień Papieski

W dniu 15.10.2018r. została zorganizowana inscenizacja z okazji XVIII Dnia Papieskiego. Obchody zostały oparte na dwóch rocznicach z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego brzmiało „Promieniowanie Ojcostwa” i było ono zaczerpnięte z literackiego dorobku papieża.

Podczas inscenizacji niektórzy uczniowie zaśpiewali piosenki religijne, zaś inni przypomnieli najważniejsze myśli zawarte w twórczości i kazaniach Ojca Świętego.