dsc00797

Zakończenie roku szkolnego klas kończących ZSZ

Zakończenie roku szkolnego klas kończących ZSZ

  dsc0079713 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Naukę zakończyły następujące klasy:
3 f-t – wych. Ewa Zwolak
3 t – wych. Alina Mazur