dsc03005

Zakończenie roku szkolnego ZSZ

Zakończenie roku szkolnego klas kończących ZSZ

  dsc0300515 czerwca 2012r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Naukę zakończyły następujące klasy:
2 akm – wych. Ewa Żybura
2 bkm – wych. Agnieszka Socha
3 f-t – wych. Jadwiga Łepik