11

Zakończenie roku szkolnego ZSZ

Zakończenie roku szkolnego klas kończących ZSZ

  1114 czerwca 2013r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Naukę zakończyły następujące klasy:
2 akm – wych. Anna Hawryluk
2 bkm – wych. Małgorzata Grodzka – Kurylak
3 f-t – wych. Beata Małysz – Krukowska