Zakończenie roku ZSZ 2013Zakończenie roku szkolnego klas kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową odbędzie się 14.06.2013 o godz.1100w świetlicy szkolnej