Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

XXII Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

      3 grudnia odbył się szkolny etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem tej olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych oraz pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń i sposobów ochrony zdrowia. W olimpiadzie wzięło udział 21 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Angelika Knap z klasy 2TG. Opiekun Szkolnego Koła PCK – Dorota Gajewska-Moś.