41

Bad Frienwalde cz. 3

  41

   Staże pomagają uczniom ZSP Nr 4 zdobywać doświadczenia zawodowe i rozwijać zainteresowania. Uczniowie mają szansę na dostosowanie swoich umiejętności językowych i zawodowych do potrzeb europejskiego rynku pracy, poszerzają zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia.

   Minął ostatni weekend pobytu uczniów ZSP Nr 4 w Niemczech. Po 14 dniach stażu należało się odrobinę przyjemności… W sobotę stażyści mieli trening kompetencji społecznych, a w niedzielę zwiedzili Poczdam. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607