518

Bad Frienwalde cz. 4

518

Bardzo szybko i miło upłynął czas spędzony w Bad Freienwalde. W ostatnim dniu pobytu uczniowie dostali certyfikaty. 

logotypy funduszeProjekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607