logotypy fundusze

Kordoba 2016

Nasi stażyści zagraniczni wybrali się na wycieczkę. Relację z Kordoby znajdziesz TUTAJ!

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607