wp 000166

Książki tradycyjne i alternatywne

 

„Książki tradycyjne i alternatywne”

      wp 00016626 marca 2014 roku klasa 1TTŻ uczestniczyła w lekcji bibliotecznej na temat: „Książki tradycyjne i alternatywne”. Lekcję przeprowadziła pani Danuta Wójcik, która zapoznała młodzież z różnymi rodzajami książek: z dużym drukiem, mówionymi, pisanymi alfabetem Brajla. Pani Wójcik przedstawiła środowisko niewidomych w mieście Zamość, powiecie oraz opowiedziała o ich atrybutach, m.in. o białej lasce i psie przewodniku. Atrybuty te pozwalają osobom niewidomym i niedowidzącym stać się bardziej samodzielnymi. Wielu z nich umożliwiają korzystanie z dóbr kultury, podjęcie nauki, pracy i realizację zainteresowań.

Wyjście do Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych zorganizowały panie Anna Ordyniec i Monika Maluha.