‘Let me tell you a story’. W rumuńskich górach.

W grudniu uczennica naszej szkoły, Barbara Kwaśna, uczestniczyła w kolejnej części projektu ‘Let me tell you a story’. W rumuńskich górach niedaleko Resity odbyło się spotkanie zatytułowane ‘Visions of the past’, które poświęcone było wywiadom z osobami, które w latach 50ych XXw. były deportowane przez komunistów z rumuńskiego regionu Banat.

Grupę polską tworzyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu i II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie oraz wolontariusze stowarzyszenia HEureka Generator, z którym współpracuje nasza szkoła.

Po powrocie do Polski rozpoczęliśmy pracę nad upowszechnianiem rezultatów i reklamą projektu. Naszym zadaniem jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców, którzy będą mogli zapoznać się ze wszystkimi wywiadami z sześciu już przeprowadzonych części projektu.

Uczestnicy wymiany prowadzili w swoich szkołach prezentacje pokazujące co nowego zadziało się w ‘Let me tell you a story’ i jak wyglądał nasz aktywny udział w grudniowej wymianie.

Prezentacja przygotowana została przez Barbarę Kwaśną, która była członkinią polskiej grupy, a od niedawna jest również wolontariuszką HEureki została zaprezentowana uczniom ZSP 4.

Dziękujemy Basiu za kolejne aktywne działanie!

Projekt ‘Let me tell you a story – Visions of the past’ realizowany jest przez organizację Association Evolution w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor ‘Młodzież’. HEureka Generator jest polskim partnerem projektu.

Pozostali partnerzy: SmartUp – Social Innovation Lab , EgyüttHató Egyesület / Association Co-Efficient , Brno for you, z.s.