Międzynarodowa wymiana młodzieży 4EUclusion

W niedzielę, 21 października uczniowie z naszej szkoły wyjechali do Czech na międzynarodową wymianę młodzieży zatytułowaną 4EUclusion. Spotkanie odbywa się w górskim miasteczku Vrchlabi. Wyjazd młodzieży jest możliwy dzięki współpracy, jaką szkoła nawiązała z zamojskim stowarzyszeniem HEureka Generator, które koordynuje działania projektowe z polskiej strony.

Głównym celem wymiany jest zwrócenie uwagi na problem wykluczenia społecznego, dyskryminacji na tle rasowym, seksualnym, religijnym oraz stworzenie możliwości rozwojowych osobom z mniejszymi szansami.

Projekt skierowany jest do młodych ludzi, w wieku od 18 – 25 lat, pochodzących z różnych krajów, którzy mogą się spotkać, wspólnie pracować, realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności, wymieniać się własnymi poglądami i doświadczeniami. Integracja młodych ludzi, reprezentujących odmienne kultury i narodowości sprzyja także nauce języków obcych oraz uczy, w jaki sposób stawać się aktywnym obywatelem nie tyko swoich krajów, ale również Europy.

W wymianie międzynarodowej udział biorą Barbara Kwaśna, Daniel Pełech, Jakub Jaskulecki, Justyna Rybak i Mateusz Luchowski. Liderem polskiej grupy jest Pani Ewa Kostrubiec.

Poza Stowarzyszeniem HEureka Generator partnerami projektu są:

Włochy (TDM 200), Portugalia (ADAMASTOR) i Rumunia (Asociation Evolution).

Organizatorem jest czeskie Stowarzyszenie Brno for You z Brna.

 Młodzież przez 8 dni będzie aktywnie uczestniczyć w spotkaniu na każdym z jego etapów. Podczas organizowanych warsztatów uczniowie będą dyskutować nad  tematy związane z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, zagadnieniem równości, solidarności i bezpieczeństwa oraz sposobami tworzenia aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej.

 

Uczestnicy wymiany dowiedzą się też czym jest edukacja pozaformalną i aktywne obywatelstwo. Podsumowaniem projektu będzie happening informacyjny, zorganizowany w centrum miasta, na którym młodzież zapozna mieszkańców z efektami swojej pracy.

podczas międzynarodowej wymiany młodzieżowej 4EUclusion organizowanej przez stowarzyszenie Brno For You. W oczekiwaniu na przyjazd pozostałych uczestników pomagaliśmy w przygotowaniach ośrodka na warsztaty a w przerwach oddawaliśmy się rekreacji oraz zwiedzaniu Krkonssky Narodni Park.

W ramach współpracy ZSP nr 4 w Zamościu ze stowarzyszeniem Heureka Generator jeszcze w tym roku realizowane będą kolejne przedsięwzięcia, mające na celu wspieranie młodzieży z mniejszymi szansami. Zaplanowano dwie  lokalne inicjatywy poświęcone walce ze stereotypami. Szczegóły już wkrótce.

Projekt 4EUclusion realizowany jest w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.