N1 1

Staże w Niemczech

N1 1

N1 2

 

W terminie od 26 czerwca do 16 lipca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalanych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu uczestniczyli w stażach w Bad Freienwalde w Niemczech. 20 osób wzięło udział w ostatniej, czwartej już mobilności realizowanej w Budowlance w ramach projektu „Dobre praktyki-lepsza praca” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W trakcie trwającego trzy tygodnie stażu uczniowie mieli okazję doświadczyć praktycznej strony swojej przyszłej profesji. Głównym celem projektu było poznanie organizacji pracy i sposobu funkcjonowania  niemieckich firm zajmujących się szeroko rozumianym budownictwem, informatyką i gastronomią. Młodzież udoskonaliła swoje umiejętności w zawodzie, a także zwiększyła szanse na zatrudnienie w wybranym przez siebie zawodzie zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

8 uczniów kształcących się w zawodzie monterzabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz 3 uczniów podejmujących naukę w zawodzie technik budownictwa poznało sposób funkcjonowania firm o charakterze wykonawczym: N&R Bau, Karsten Reiniger Handwerksmeister, Fest – Elektro, związanych z robotami budowlanymi. Zapoznali się z przebiegiem prac budowlanych w różnych technologiach i na różnym etapie ich wykonania. Beneficjenci wykonywali swoje obowiązki w sposób aktywny, odpowiedzialny i ambitny, za co byli chwaleni przez szefów firm.

Uczennica ze szkoły policealnej kształcąca się w zawodzie informatyk odbyła staż w firmie CREATIV DESIGN, gdzie zajmowała się grafiką komputerową, projektowaniem reklam na autach i koszulkach. Uczennica przede wszystkim pasjonowała się profesjonalną grafiką pojazdów odpornej na warunki atmosferyczne, odznaczającej się długą żywotnością i absolutną trwałości koloru przed promieniowaniem UV. Dzięki stażowi zyskała doświadczenie i poznała praktyczne metody wykorzystania grafiki komputerowej.

4 uczniów z zawodu technik technologii żywności i 4 uczennice z zawodu kucharz odbywali natomiast praktyki w punktach gastronomicznych Oliwo i La Fontana oraz w cukierniach Wiese Backwaren i Frisch-Backshop & Cafe. Stażyści zapoznali się z kompleksową pracą w kuchni – od wiedzy o produkcie do satysfakcji z dzieła, poprzez emocje i kompleksowość jakie wpisane są w zawód kucharza i cukiernika.  Podczas realizacji projektu główny nacisk położony został na: poznanie procesów technologicznych kuchni niemieckiej, nabycie praktycznych umiejętności, tendencje rozwoju w branży cukierniczej oraz gastronomicznej i skuteczną prezentację posiadanych kwalifikacji zawodowych.

 

N1 3

 

N1 4

 

 

 

 

 

logotypy fundusze