Nasi uczniowie znów pojechali do Hiszpanii!

W sobotę 12 czerwca nasi uczniowie wyruszyli do Hiszpanii na pierwszą mobilność projektu „BUDUJEMY MARKĘ ZSP4″ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

Udział w projekcie wiąże się z odbyciem stażu zawodowego w Hiszpanii w terminie od 14 do 25 czerwca 2021 roku oraz uczestnictwem w zajęciach językowych (15 godz), warsztatach z kompetencji na europejskim rynku pracy (5 godz) i przygotowaniu kulturowym (5 godz).

Udział w projekcie jest darmowy, finansowany ze środków europejskich.

W mobilności, w Hiszpanii udział biorą uczennice i uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

  • technik informatyk – 9 osób,
  • technik technologii żywności/kucharz – 10 osób.

Głównym celem projektu Budujemy Markę ZSP4 jest rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.
Projekt znacznie przyczyni się do rozwoju zawodowego i osobistego uczniów ZSP4. Zwiększy się aktywność uczniów oraz zakres ich wiedzy i umiejętności. Na zagranicznej praktyce zawodowej w Hiszpanii nastąpi połączenie teorii z praktyką. Uczniowie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i zostaną przeszkoleni w zakresie poszukiwania pracy na rynku

EU. Uczniowie ZSP4 będą mieli niepowtarzalną okazję na dostosowanie swoich umiejętności językowych i zawodowych do potrzeb europejskiego rynku pracy. Kompetencje językowe znacznie wzrosną po intensywnym kursie w Polsce, Hiszpanii jak również poprzez codzienny kontakt z językiem obcym na stażach. Zwiększą się szanse zatrudnienia beneficjentów, którzy poznają wymogi europejskiego rynku pracy.