Obraz 451

Paintball

Obraz 451

16 wrzesnia klasy 1TIG, 2TG i 3TGŻ brały udział w wyjeździe integracyjnym do Szewnii Dolnej na paintboll. Opiekunowie: D. Gajewska, M. Okoniewska, W. Uchymiak. Galeria