Spędzanie czasu wolnego podczas staży w Portugalii

W poniedziałek 25 lipca wybraliśmy się na pierwsze spotkania z pracodawcami firm portugalskich. Celem spotkań było poznanie zasad funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stażyści po wprowadzeniu przez trzy tygodnie realizują program praktyk w następujących firmach zlokalizowanych na terenie Lizbony: Cinel, Jupiter, Tony&Gay, Florida, Low cost i Espaco Espelho D`Agua.

  

Erasmus plus