Seminarium “Cyberprzemoc, cyberpomoc. Różne aspekty Internetu”

W dniu 20 listopada 2019 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w semnarium “Cyberprzemoc, cyberpomoc. Różne aspekty Internetu”. Spotkanie odbyło się w Książnicy Zamojskiej i miało następujący przebieg:

  • spektakl “Like me” w wykonaniu Grupy Teatralnej GOK Stary Zamość
  • prelekcja  “Współczesne zagrożenia w Internecie”
  • prelekcja “Prawne aspekty cyberprzemocy”
  • Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu osób z niepełnosprawnościami”

Problematyka poruszana podczas seminarium jest obecnie wyjątkowo aktualna. Internet to nie tylko korzyści płynące z łatwiejszego dostępu do wiadomości ale także pewne zagrożenia. Obecne czasy niejako wymagają od człowieka, aby był ze wszystkim na bieżąco. I dobrze gdy mamy dostęp do sieci, należy jednak korzystać z Internetu z rozwagą.