Seminarium “Uczeń ze specjalnymi potrzebami jako podmiot innowacyjnych form pracy nauczyciela bibliotekarza”

Nauczyciele bibliotekarze z naszej szkoły wzięli udział w  seminarium, które odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pani Agnieszka Matwiejczuk i Pani Barbara Gmiterek-Kuśmirczak  wygłosiły wykład na temat innowacyjnych form pracy w bibliotece Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Zamościu. 

Biblioteka została wyróżniona w 2019 roku tytułem “Innowacyjna biblioteka” w projekcie “Szkoła Innowacji” zorganizowanym przez WSEI w Lublinie. Wystąpienie nauczycielek z naszej szkoły miało na celu ukazanie działań, które były realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 (za ten rok biblioteka szkolna otrzymała wyróżnienie).