13112012563

Spektakl teatralny

Spektakl teatralny

   W dniu 14 listopada ponad 130 uczniów ZSP4 było w Młodzieżowym Domu Kultury na Spektaklach teatralnych przypominających życie i twórczość Adama Mickiewicza- “Na Paryskim bruku” i humorystyczną twórczość K.I.Gałczyńskiego. Po spektaklach młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych, gdzie miała okazję poznać warsztat pracy aktorskiej, specyfiki dramatu i kabaretu. Zdobyte wiadomości mogą uczniowie wykorzystać podczas przygotowania akademii oraz prezentacji maturalnej. Była to ciekawa lekcja języka polskiego, a także okazja do wyrobienia nawyków kulturowych oraz sposobu spędzania czasu wolnego. Wyjście na spektakl stymulowało i rozwijało zainteresowania humanistyczne wśród uczniów, wprowadzało w świat kultury wysokiej, było inspiracją do dojrzałej refleksji wypływającej z poznawania dzieł sztuki, zwracało uwagę na nowoczesne środki przekazywania wiedzy w kontekście tradycji, uczyło kompetentnej analizy dzieł kultury.
131120125631311201257013112012572