Spotkanie DKF-u – film „Dracula”

W dniu 17.01.2018r. uczniowie z klasy 1 TI wzięli udział w spotkaniu DKF-u, które odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej. Zajęcia prowadzili: Marcin Czubara, Barbara Mazurek i Agnieszka Matwiejczuk. Młodzież obejrzała film „Dracula” (reż. Francis Ford Coppola). Temat zajęć: „O miłości silniejszej niż śmierć, czyli potwór romantyczny”.

Przebieg zajęć:

  1. Powitanie
  2. Wprowadzenie do tematu zajęć.

Motto;”Bo jak śmierć potężna jest miłość”.

  • Źródło: Biblia, Pieśń nad Pieśniami 8, 6
  1. Wyjaśnienie przez nauczyciela celów zajęć.
  2. Zainicjowanie dyskusji: Czy istnieje miłość silniejsza od śmierci i czy każdy ma prawo do miłości?
  3. Projekcja filmu.

Dyskusja na temat treści przedstawionych w filmie.

  • jak postrzegamy miłość?
  • czy każdy ma prawo do miłości?
  • na czym polega potęga prawdziwej miłości?
  1. Podsumowanie zajęć.

 

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.