XI LUBELSKI FESTIWAL NAUKI NAUKA BEZ BARIER UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W ZAMOŚCIU

24 września 2014 roku młodzież naszej szkoły brała udział w XI Lubelskim Festiwalu Nauki w Zamościu. Prezentacje i wykłady odbyły się w gmachu Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Szczebrzeskiej.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładów pracowników akademickich:
1) “Rola pieniądza w gospodarce”- dr Katarzyna Szmidt.
2)”Nie tylko od krowy… czyli o mleku różnych gatunków ssaków”- dr hab. inż. Ewa Januś.
3) “Poznaj aparat ruchu”- prof. dr. hab Bogdan Szostak.
Klasy: 2TŻ, 3TI
Opiekunowie:
Agnieszka Budenko
Monika Maluha
Agnieszka Socha
Monika Uchymiak
Katarzyna Sachajko