Wycieczka do Bełżca

Wycieczka do Bełżca

  
4W dniu 31 października 2012 roku klasy maturalne 4TB, 4TIG, 3TU, 3bLP uczestniczyły w wycieczce przedmiotowej do Bełżca. Zajęcia lekcyjne dotyczyły funkcjonowania obozu w Bełżcu, obozów pracy i zagłady, faszyzmu i wysiedleń na Zamojszczyźnie. Wycieczka połączona była ze zwiedzaniem miejsca pamięci narodowej.  Była to okazja do utrwalenia i poszerzenia wiedzy zdobytej na lekcjach historii i języka polskiego oraz wychowania patriotycznego.