Wycieczka do PGK

12 października 2017 roku w ramach zajęć z analizy żywności uczniowie klasy 4TTŻ pod opieką pani Moniki Maluha odbyli pieszą wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków miasta Zamość. Podczas spaceru po PGK uczniowie zostali zapoznani z mechaniczną i biologiczną metodą oczyszczania ścieków. Uczniowie mogli zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków:

 • Kraty schodkowe, na których zostają duże zanieczyszczenia stałe
 • Dwukomorowy piaskownik napowietrzany wyposażony w łapacz, separator tłuszczu i piasku, w którym odbierane są zanieczyszczenia mineralne
 • Osadniki wstępne radialne
 • Pompownię pośrednią przepompowującą ścieki mechanicznie oczyszczone do komór predenitryfikacji osadu recyrkulowanego i defosfatacji reaktorów biologicznych.
 • Reaktory biologiczne o przepływie tłokowym, w których realizowany jest zintegrowany proces usuwania związków C, N, P przez bakterie.
 • Osadniki wtórne radialne
 • Instalację dozowania chemikaliów służącą do wspomagania procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków.
 • Zbiornik magazynowy biogazu
 • Urządzenia służące do przeróbki osadów
 • Otwarty basen fermentacyjny
 • Stację odwadniania osadu, który może zostać użyty jako nawóz przez rolników
 • Urządzenia do ujęcia i wykorzystania biogazu
 • Reaktory ze złożem żelaza do usuwania siarkowodoru z gazu, gdzie mogli powąchać gaz przed przejściem przez złoże i po przejściu

Ponadto uczniowie odwiedzili biuro, w którym pracownicy nadzorują pracę maszyn. Wizyta w oczyszczalni była bardzo interesująca. Serdecznie dziękujemy głównemu technologowi panu Michałowi Starmach za umożliwienie obserwowania procesów oczyszczania ścieków w praktyce i profesjonalne przekazanie informacji.

22447251_1289321291195957_584815976_n

22447251_1289321291195957_584815976_n
Obraz 1 z 18