8tytul

Wycieczka do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Wycieczka do
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

   8tytulW ramach realizacji w naszej szkole projektu prozdrowotnego pod hasłem: “Szkoła zdrowego stylu życia”, uczniowie z klas 2bkm oraz 3TU w dniu 12.11.2012r. wybrali się na wycieczkę przedmiotowo- edukacyjną do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zamościu. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą, zakresem prowadzonych badań oraz specjalistyczną aparaturą i pozostałym wyposażeniem w Stacji. Pracownicy sanitarni oprowadzili uczniów po poszczególnych działach, zadbali również o to, by przekazywane informacje były bardzo ciekawe. Omówiono i zaprezentowano poszczególne rodzaje i elementy sprzętu używanego podczas prac w laboratorium oraz pobierania prób w danym środowisku. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zagadnienia związane z prowadzeniem analiz w laboratorium badania żywności, mikrobiologicznym i badania wody. Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowały panie Agnieszka Budenko- Wawryk oraz Sylwia Humenna.