Wycieczka do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

10.10.2019r. uczennice klasy 4TTŻ były na wycieczce przedmiotowej w ramach zajęć z analizy żywności w oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. Uczennice zdobyły podstawowe informacje o technologii pozyskiwania czystej wody i oczyszczania ścieków komunalnych. Pan Michał Starmach – specjalista do spraw utrzymania ruchu i eksploatacji oczyszczalni – profesjonalnie objaśnił proces odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadu.