2013-12-19 09.04.47 1

Wycieczka do sanepidu

Wycieczka do sanepidu

      2013-12-19 09.04.47 1Dnia 19 grudnia 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu wybrali się na wycieczkę przedmiotowo – edukacyjną do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą, zakresem prowadzonych badań oraz specjalistyczną aparaturą i wyposażeniem w Stacji. Pracownicy sanitarni oprowadzili uczniów po poszczególnych działach, zadbali również o to, by przekazywane informacje były bardzo ciekawe. Omówiono i zaprezentowano poszczególne rodzaje i elementy sprzętu używanego podczas prac w laboratorium oraz pobierania prób w danym środowisku. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zagadnienia związane z prowadzeniem analiz w laboratorium badania żywności, mikrobiologicznym i badania wody. Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowały panie Agnieszka Budenko-Wawryk, Agnieszka Socha oraz Monika Maluha.