Wycieczka po zamojskiej Starówce

W dniu 22 maja 2019 r. uczniowie klas 3mk oraz 1 km wraz z nauczycielami: p. Katarzyną Sosnówką, Urszulą Palak oraz p. Agnieszką Budenko, wybrali się na wycieczkę integracyjną celem zapoznania się z historią i architekturą miasta Zamość. Dla monterów była to świetna okazja do zwrócenia uwagi na stylistykę i formy budownictwa w czasach renesansu, a także stosowane materiały konstrukcyjne. W chwili obecnej część budynków jest poddawana renowacji, by przywrócić ich pierwotny kształt i charakter, czego przykładem jest np. Kościół Franciszkanów, itp.

W południe chłopcy wysłuchali hejnału odegranego z wieży Ratusza.                                  

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji pana przewodnika nt. losów ludności żyjącej na terenie Zamościa i okolicznych wsi podczas II Wojny Światowej. Mieli też możliwość przejścia się po terenie Rotundy – miejscu kaźni zagłady hitlerowskiej, gdzie zginęło wiele tysięcy ludzi.

Była to wspaniała lekcja historii od Renesansu do czasów nie tak odległych.