SAM 2220

Bad Frienwalde cz.1

 SAM 2220

Od trzech dni uczniowie naszej szkoły uczestniczą w spotkaniach z niemieckimi pracodawcami w miejscowości Bad Frienwalde. Wszyscy przeszli już szkolenie BHP oraz zapoznali się ze stanowiskami pracy, na których odbędą praktyki zawodowe w ramach projektu “Dobre praktyki – lepsza praca” realizowanego z PO WER. Przed nimi praktyczna nauka zawodu, ale też wycieczki i spotkania integracyjne. Już w najbliższy weekend (4-5lipca 2015r.) zwiedzanie atrakcji turystycznych Berlina oraz trening kompetencji społecznych. 

logotypy fundusze

 Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607