pb190487

Zmierzyli, zważyli, obliczyli

Zmierzyli, zważyli, obliczyli

     pb190487W dniu 19 listopada 2013r. uczniowie trzeciej i czwartej klasy w zawodzie technik budownictwa, odbyli zajęcia laboratoryjne w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Forma zajęć podobała się wszystkim uczestnikom, w efekcie końcowym dała możliwość indywidualnego zaprojektowania i wykonania mieszanki betonowej. Wytrzymałość otrzymanego betonu zbadamy na następnych zajęciach w laboratorium.

pb190487

pb190487