Wróć do listy zawodów

Betoniarz-zbrojarz montuje i układa zbrojenie elementów betonowych i żelbetowych. Wykonuje, układa i zagęszcza mieszanki betonowe w elementach betonowych
i żelbetowych obiektów budowlanych.
Naprawia elementy betonowe
i żelbetowe.
 Wykonuje roboty zbrojarskie i betoniarskie
Przygotowuje stal zbrojeniową oraz montuje siatki i szkielety zbrojeniowe
Transportuje, układa oraz montuje zbrojenia w deskowaniach i formach
Wykonuje mieszanki betonowe i zaprawy
Układa i zagęszcza mieszanki betonowe oraz pielęgnuje świeży beton
Kontakt z innymi
  • Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole.
  • Będziesz wykonywać powtarzające się, zrutynizowane działania, których nie wolno przerwać, gdyż mogłoby to spowodować katastrofę budowlaną.
Kariera edukacyjna
  • Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik budownictwa.
  • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.
Warunki pracy
  • Będziesz pracować 8 godzin. Godziny pracy mogą ulec wydłużeniu w związku z terminami lub ze względów technologicznych lub atmosferycznych.
  • Cały dzień będziesz w ciągłym ruchu i w zależności od miejsca zatrudnienia będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
  • Często będziesz musiał się wspinać na rusztowania.
  • Możesz pracować również pod ziemią lub pod wodą.
Kariera zawodowa
  • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych produkujących elementy budowlane lub na budowie.

 

Swoją pracę betoniarz-zbrojarz wykonuje zwykle w ciągu dnia, zatrudnianie betoniarzy w systemie zmianowym to rzadkość. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy). Betoniarz-zbrojarz pracuje na budowie lub przy remontach obiektów. Często musi wykonywać swoje zadania przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego nie powinien cierpieć na lęk wysokości. Betoniarze przeważnie tworzą zespoły, w których każdy ma swoje wyznaczone zadania.

W tej pracy ważna jest też zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na betoniarza-zbrojarza musi także przejść specjalistyczne badania lekarskie – sprawdzić wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi.

Niedawny boom budowlany i możliwość podejmowania pracy przez polskich robotników zagranicą (w wyniku czego wyjechało wielu fachowców) spowodowała, że zapotrzebowanie na betoniarzy i zbrojarzy znacznie się zwiększyło. Dzięki temu wzrosły ich zarobki, które wcześniej nie były specjalnie wysokie. 

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów