Technik informatyk

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

 • matematyka

Krótki opis zawodu

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.

Czym zajmuje się technik informatyk?

 • Przygotowuje stanowiska komputerowe do pracy
 • Wykonuje lokalne sieci komputerowe
 • Eksploatuje urządzenia peryferyjne i sieciowe
 • Naprawia urządzenia techniki komputerowej
 • Administruje systemami operacyjnym
 • Programuje aplikacje
 • Tworzy bazy danych i administruje bazami danych
 • Tworzy strony i aplikacje internetowe

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.
 • Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować 8 godzin, ale czas pracy może być również nienormowany.
 • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Będziesz pracować przy monitorach komputerów oraz korzystać z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzutników.
 • Będziesz narażony na działanie pola elektromagnetycznego.
 • Będziesz pracować w pozycji siedzącej.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować indywidualnie, ale będziesz mieć częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie zarówno bezpośredni, jak i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.
 • Możesz także pracować w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi.
 • Czasami będziesz pracować pod presją czasu.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk.
 • Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne.
 • Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!