Technik technologii drewna

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

 • biologia

Krótki opis zawodu

Technik technologii drewna wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych, organizuje i nadzoruje procesy technologiczne w zakładach przemysłu drzewnego

Czym zajmuje się technik technologii drewna?

 • Wytwarza wyroby stolarskie
 • Wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych
 • Wykonuje naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich
 • Organizuje i prowadzi procesy przetwarzania drewna
 • Planuje procesy technologiczne przetwarzania drewna
 • Monitoruje przebieg procesów przetwarzania drewna

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego,
 • takich jak tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych oraz w instytutach badawczych, laboratoriach chemicznych i biurach projektowych
 • Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą

Warunki pracy

 • Będziesz pracować 8 godzin, często w systemie zmianowym – nawet na trzy zmiany (w dzień i w nocy)
 • Będziesz pracować przede wszystkim w halach produkcyjnych o podwyższonej temperaturze, wilgotności i zapyleniu.

Kontakt z innymi

 • Praca będzie mieć charakter zespołowy
 • Przydatna będzie umiejętność współdziałania z ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz i plecionkarz

Patronat nad klasą objęła firma INTERKRES, która chętnie zatrudni naszych absolwentów!

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!